Koerier Limburg

Minimumloon Duitsland

Bij Koerier Limburg loopt u niet het risico om met onderstaande problemen geconfronteerd te worden. Wij betalen onze chauffeurs meer dan het Nederlandse minimumloon dat bovendien hoger is dan het Duiste minimumloon. Ook besteden wij geen transporten uit aan Oost-Europese bedrijven.

Bron TLN:

Duitsland introduceert per 1 januari 2015 een wettelijk minimumloon. De hoogte bedraagt per 1 januari 2015 €8.50 bruto per uur. Het minimumloon is van toepassing op iedere werknemer die in Duitsland arbeid verricht. Ook buitenlanders vallen onder de wetgeving.

Een buitenlandse transportondernemer die zijn werknemers in Duitsland laat werken heeft een meldplicht. Deze meldplicht houdt in dat hij voordat het werk wordt uitgevoerd een schriftelijke melding moet doen bij de betreffende autoriteiten. De werkgever moet o.a. doorgeven wie het werk uitvoert, waar en wat de duur van de werkzaamheden is.
De documentatie hierover moet minimaal 2 jaar bewaard blijven en op verzoek getoond kunnen worden. De locatie waar de documentatie moet worden opgeslagen moet in Duitsland liggen. Voor buitenlanders zonder vestiging in Duitsland betekent dit dat ze een vertegenwoordiger of gevolmachtigde moeten benoemen die in Duitsland woonachtig is. Deze persoon is ook aansprakelijk richting Duitse overheid voor naleving van de wet op het minimumloon.

De werkgever maar ook de opdrachtgever is medeaansprakelijk voor naleving minimumloon. Beide kunnen een maximale boete krijgen van 500.000 Euro indien de wet niet wordt nageleefd.

De Duitse douane is belast met naleving en controle van de wetgeving. Tot zover de kern van de wetgeving.

Call Now Button